imagen-bioscience-http://www.imagen-bioscience.com

Contact Us

Send us an Email

Get In Touch

No. 25, Ln. 35, Sec. 3, Meichuan E. Rd., North Dist., Taichung City 404, Taiwan No. 47, Huangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan

+886 6 2310528  +886 6 2036435

imagenbioscience@gmail.com